ส.ส.ค.บ.สน.3 ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการ ส.ส.ค.บ.สพป.สกลนคร เขต 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมวางพวงหรีด และมอบเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 3,000 บาท ให้กับ ญาติของ นางนฤมล ทอนฮามแก้ว อดีตข้าราชการบำนาญ สมาชิก ส.ส.ค.บ. สพป.สกลนคร เขต 3 ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในนาม ส.ส.ค.บ.สพป.สกลนคร เขต 3 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ทอนฮามแก้ว” มา ณ โอกาสนี้

   

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3