พิธีเปิดกิจกรรมโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ open house 2024 อำเภอคำตากล้า

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานเปิดพิธีเปิดกิจกรรมโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ open house 2024 โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรีบนรู้ทักษะต่าง ๆ จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็นพัฒนาส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ จัดขึ้น ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมงาน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3