->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3