–>>ขอเชิญเข้าอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพอาจารย์”

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดอบรม “ภาษาอังดฤษเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพอาจารย์” เพื่อให้ครู อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 1135 อาคาร 11 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม Eng.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3