–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  สามารถดาวน์โหลดได้ที่

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ krusakon

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3