-> โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for Education”

ด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning จัดโครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for Education | Thailand” เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและความเสถียรด้วยระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง Office 365 for Education ทั้งนี้ หากโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้ศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2JaCCdz รายละเอียดตามเอกสารแนบเรียนมาพร้อมนี้

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3