เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับครูผู้ช่วย ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง ศธจ.สกลนคร ที่ 491/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางสุรางค์ กล่าวว่า “ขอให้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถที่มี โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป”

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3