-> ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3