-> ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3