เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนหน่วยงานรับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  โรงเรียนบ้านเซือม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และนางอาละดิลย์ พรหมสาขันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมบริจาค เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3