-> ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ในสังหัก สพป.สกลนคร เขต3


About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3