-> รับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์

สพป.สกลนคร เขต 3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์
โครการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

รายละเอียด

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3