-> กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562)

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3