เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร

24 ม.ค.62 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ สพป สน3 ดร ชนาธิป สำเริง ท่านรองสพปสน 3 นายฉลอง เหง้าละคร นายวรวิทย์ บุญพูลประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานรและคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นจุดติว o-net เพื่อยกระดับการสอบ ของชั้นป 6 และม 3 ขอขอบคุณโรงเรียนที่เป็นจุดติวทุกโรง มา ณ โอกาสนี้

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3