->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ download kru2

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3