เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โดยมี นายฐิตินันท์ นันทะศรี
เป็นประธานศูนย์เครือข่ายฯ โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของทางศูนย์เครือข่ายฯ แลกเปลี่ยนแนวทางการการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร กว่า150 คน ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ครูสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จำกัด

โดย นายทินกร กล่าวว่า “อยากให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะครูด้านปฐมวัย ที่จะสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกได้ 100% ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนการเรียนในชั้นต่อไป ที่จะอ่านออก เขียนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไปในการเรียน ขอให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษาในภาพลักษณ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ซึ่งตั้งเป้าจะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในครบทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้น เพื่อรับฟังปัญหา แนะแนวทาง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีต่อไป”

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ :

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3