เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จัดขึ้นทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา 08.30 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของการเป็นข้าราชการที่ดี แลกเปลี่ยนข่าวสารที่อยู่ในการดำเนินงานต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3