->>ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ” ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ” ประจำปี 2562

รายละเอียดสามารถดาวน์ได้ที่ :> 1562831266x1159306684_1 1562831266x1159306684_2

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3