-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3