-> ประกาศจาก สสวท. เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3