ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระการประชุม
รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3 / ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม / ศึกษานิเทศก์
ครั้งที่ 2/2562
วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3