-> ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 ประจำปีการศึกษา 2562

***********************************************

กำหนดการสอบ วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
เวลา  09.30 – 11.30  น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 13.30 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

ให้นักเรียนเข้าห้องสอบตามกำหนดเวลา ดังนี้

09.00 – 09.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ
09.15 – 09.30 น. กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 13.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ
13.15 – 13.30 น. กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
13.30 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าไปในการสอบ

  1. บัตรประจำตัวสอบ
  2. บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
  3. ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า และยางลบ 

 ข้อปฏิบัติในการสอบ 

  • ผู้สอบจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด สำหรับผู้สอบที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที

ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และอนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบได้หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที

  • ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ

นาฬิกาดิจิตอล วิทยุสื่อสาร และเครื่องบันทึกเสียง หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที

Download ——  หนังสือราชการแจ้ง

Download —— แผนที่สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3