รร ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำนวน 18 คน คนละ 1,000 บาทวันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆมุ่งมั่นในการเรียน

รร ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำนวน 18 คน คนละ 1,000 บาท

วันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆมุ่งมั่นในการเรียน

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3