สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกเป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดการประชุมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 210 คน และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบันทึกคะแนน จำนวน 181 คน ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอน เอกสารธุรการ ประจำสนามสอบ และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ คณะกรรมการคุมสอบและตรวจให้ คะแนนเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการการปฏิบัติการสอบอ่านรู้เรื่องและอ่านออกเสียง โดยมี นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สน.3  ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3ในการเป็นประธานการประชุมดังกล่าว.

  

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3