เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเป็นการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนในด้านคุณภาพการสอนในห้องเรียน สภาพความพร้อมของอาคารเรียนที่เน้นย้ำ ความปลอดภัยเป็นสำคัญ และสุขอนามัยของอาหารกลางวัน โดยเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของไฟฟ้าที่อาจลัดวงจร ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้อาคารได้

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3