เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสันติ มาละอินทร์ ครู คศ.3 ของโรงเรียนคำลอดพื้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสันติ มาละอินทร์ ครู คศ.3 ของโรงเรียนคำลอดพื้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ในสังกัด ซึ่งเสียชีวิต ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3