ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช 102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช 102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารดาวน์โหลด

About กลุ่ม การเงิน

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3