ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2564

จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จำแนกตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563

 จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   จำแนกตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

 

 

 

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3