เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สน.3

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 3/2563 โดยเป็นการบริหารจัดการสวัสดิการให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการที่ดี ให้กับ สมาชิก สสคบ.สพป.สกลนคร เขต 3 ต่อไป

>>>> สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้<<<<

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3