–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้สอน

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้สอน

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี้ >>>download<<<

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3