ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง 4/49 เเละก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง 4/49 เเละก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Download

About กลุ่ม การเงิน

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3