->>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

->>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ptt_compressed

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3