->>ประกาศโรงเรียนบ้านอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

->>ประกาศโรงเรียนบ้านอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3