->>ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี้ >>>download<<<

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3