ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด

ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

  1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
  2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า ”ผู้อำนวยการ สพป.สพป.สกลนคร เขต 3”
  3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
  4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
  5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
  6. ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
  7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
  8. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
  9. กดบันทึกที่คำว่า ส่ง

ช่องทางการติดต่อ (การร้องเรียน)

🏫 สพป.สกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส
เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47120

📧 info@sakonnakhon3.go.th
🌏 https://www.sakonnakhon3.go.th
☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 042-792135

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3