ห้างบิ๊กซีคำตากล้า มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านนาแต้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านนาแต้ขอขอบคุณห้างบิ๊กซีคำตากล้า
มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 30,000 บาท

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3