โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2563ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2563ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3