คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย

วันนี้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2560 โดย ผอ.ทรงศักดิ์ แก้วกันหา ผอ.เริ่ม
เหลาสิทธิ์
ผอ.สมพงษ์
แสนโคตรและศน.ยุวดี ชุมปัญญา
ได้มานิเทศโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
คณะฯได้ให้คำแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตร ต้องขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3