ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า นาแต้ จัดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 3 พ.ย. 60
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า นาแต้ จัดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2/2560
ในการนี้ขอขอบคุณท่านรองสุรางค์ คำมุข ให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานในพิธี

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3