โรงเรียนบ้านนาแต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและระเบียบของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาแต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและระเบียบของโรงเรียน

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3