Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา แพดหนองบัวสิม โรงเรียนในสังกัดอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับและติดตาม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านโคกแสงและโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคฯ อำเภอวานรนิวาส จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ณ อบต.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานเ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

–>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บ ...

Read More »

พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นได้ประชุมข้อราชการกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินงาน พร้อมเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติประจำปี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย ...

Read More »

นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณครูราชิต ศักดิ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอากาศ ณ วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 12 มกราคมท 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »