ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฏร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3 ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย พร้อมร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฏร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3 ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย พร้อมร่วมใจทำบุญ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส และนายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมใจทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

โดย นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎรบำรุง) เปิดเผยว่า “ด้วยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกๆนักเรียน ได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 31 รูป เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานอีกด้วย”

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ในส่วนของภาคกระทรวงมหาดไทย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้านเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่มี ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาควบคู่กันไป การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้มอบนโยบายให้กับทุกโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การทำบุญตักบาตร การปลูกต้นไม้ การร่วมกิจกรรมปรับปรุงโรงเรียนให้น่าอยู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริม ความรู้นอกห้องเรียนในกับนักเรียน ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3