เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายวัชระ แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายวัชระ แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3