เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผู้รับผิดชอบกำกับกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ร่วมประชุม พร้อมการรายงานผลการนิเทศ ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรายงานสภาพปัญหาตามสภาพจริงที่พบ เพื่อนำสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผู้รับผิดชอบกำกับกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ร่วมประชุม พร้อมการรายงานผลการนิเทศ ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรายงานสภาพปัญหาตามสภาพจริงที่พบ เพื่อนำสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3