News

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 208 อัตรา สมัคร 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภททั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »

->>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วครา ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประ ...

Read More »

–>>แจ้งขยายเวลารับสมัครการเสนอผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 MOE AWARDS) ตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนา การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจ้งขยายเวลารับสมัครการเสนอผลงานตามโครงการความเป็น ...

Read More »

–>>แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภททั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เรื่อง การเสนอผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 MOE AWARDS) ตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เรื่อง การเสนอผลงาน ...

Read More »