ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล.๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3