เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เยี่ยมค่ายลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคำภูทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเนตรนารีของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคำภูทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนครเพื่อเป็นขวัญกำลังแก่ผู้ฝึกสอนและลูกเสือ เนตรนารี พร้อมเน้นย้ำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3