เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหา และมอบนโยบายในการบริหารจัดการให้กับโรงเรียน โดยเน้นย้ำด้านมาตรการความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างเป็นปกติ

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหา และมอบนโยบายในการบริหารจัดการให้กับโรงเรียน โดยเน้นย้ำด้านมาตรการความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างเป็นปกติ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3