กิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ เคารพธงชาติ พร้อม ปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ เคารพธงชาติ พร้อม ปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ สนามหน้าเสาธง สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างความรัก ความสมานฉันท์ รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ หนึ่งในกิจกรรมหลักของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบหน้าที่

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3