โรงเรียนบ้านนายม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนบ้านนายม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3